Stavební úřad začal o změně rozhodovat minulý týden. Při řízení zamítl námitku Dobrovíze, která se týkala smluvního řešení obchvatu obce, nesouladu uváděných počtů zaměstnanců v komerční zóně s aktuálním stavem a rozporu změny územního rozhodnutí se schválenou dokumentací o vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Zamítl také námitky obcí Hostouň, Kněževes a Středokluky, které se týkaly dopravní situace.

„Umístění stavby je v souladu se schválenou územněplánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu,“ je uvedeno v rozhodnutí stavebního úřadu.

Účastníci řízení se mohou proti rozhodnutí stavebního úřadu odvolat, což učiní například Dobrovíz. „Samozřejmě že se odvoláme. Až nám to přijde písemně, tak se o tom poradíme a budeme se odvolávat,“ řekl místostarosta Jiří Šesták. Výstavbu distribučního centra zamítli minulý týden obyvatelé Dobrovíze v lidovém hlasování.

Problémy i v Brně

Amazon chce nejpozději do září roku 2014 otevřít v Česku dvě distribuční centra. Druhé má vzniknout u Brna. I zde jsou však se vznikem centra problémy, protože brněnské zastupitelstvo podmínilo vybudování logistického centra na Černovické terase vytvořením napojení průmyslové zóny na dálnici D1. Amazon tak dostává nabídky, aby centra vybudoval v dalších částech republiky, jako například v průmyslové zóně v Holešově na Kroměřížsku nebo v průmyslové zóně v Mošnově na Novojičínsku.

„Amazon se soustředí na to, aby oba ohlášené projekty úspěšně provedl ve vybraných lokalitách, a v tomto směru vede nadále jednání se všemi zainteresovanými stranami na úrovni ČR, kraje i obcí," sdělil mediální zástupce společnosti Vladimír Bystrov. Podle Amazonu je však nezbytné, aby výstavba začala a skončila podle plánovaného harmonogramu, aby bylo distribuční centrum připraveno na vánoční sezónu.

Každé centrum zaměstná kolem 2000 lidí a v předvánoční špičce další 3000 v každé lokaci. Spolu s chystaným skladem v Polsku mají obsluhovat jak dosavadní evropské trhy, tak nové trhy v severní a východní Evropě.