Od ledna do září se narodilo 80 700 dětí, což je o 1300 méně v porovnání se stejným obdobím předešlého roku. „Za nižším počtem narozených stál zejména meziroční úbytek dětí narozených ve druhém pořadí,“ uvedli statistici. Mimo manželství se narodilo 36 300 dětí. Průměrný věk matek při narození dítěte se oproti roku 2012 mírně zvýšil na 29,9 roku a roste tak nepřetržitě od roku 1992.

Vývoj počtu obyvatel v česku

Vývoj počtu obyvatel v Česku

FOTO: David Ryneš, Novinky

Za letošní tři čtvrtletí zemřelo 81 600 osob, což představuje nárůst oproti minulému roku o 400. Pokud jde o úmrtnost dětí do jednoho roku i kojeneckou úmrtnost, v obou případech se meziročně snížila. „Přitom kojenecká úmrtnost v roce 2012 byla zatím historicky nejnižší,“ sdělili statistici.

Více lidí se také z republiky vystěhovalo, než přistěhovalo, a to o 1400. Ve stejném období loňského roku činil přírůstek 10 100 lidí. Nejvíce se do Česka stěhovali Slováci (3400) a Němci (1100), naopak nejvíc opouštělo republiku Ukrajinců (5000) a Čechů (1600).

Méně manželství, více rozvodů

Pokud jde o manželství, těch bylo uzavřeno 36 900, což je meziročně o 2400 méně. Nejvíce sňatků lidé uzavřeli v červnu a srpnu, nejméně naopak v lednu a v únoru.

Naopak nárůst zaznamenaly rozvody, konkrétně jejich počet stoupl o 1700 na 20 700. Nejvíce se lidé rozváděli po čtyřech až šesti letech trvání manželství. „Obdobný počet manželství se rozvedl po 25 a více letech trvání manželského svazku,“ doplnili statistici.