Současně s příjmy stoupla i kupní síla domácností. Inflace totiž v roce nebyla nijak výrazná a domácnosti si za stejné peníze mohly koupit téměř stejné množství zboží jako v roce 2002. Výrazněji stouply jen náklady spojené s bydlením, tedy ceny vody, energií a paliv.

Ministerstvo ohodnotilo úroveň růstu spotřebitelských cen jako nejnižší v novodobé české historii.

Domácnosti tak daleko více utrácely a jejich útraty byly, stejně jako jako v roce 2002, hlavním hnacím motorem růstu hrubého domácího produktu (HDP).

Mzdy rostly hlavně státním zaměstnancům

Zásluhu na růstu příjmů měly stále vyšší mzdy a vyšší sociální dávky. 

Mzdy nejvíce stouply lidem pracujícím v rozpočtových a příspěvkových organizacích, růst v podnikatelské sféře nebyl tak výrazný jako v předchozích letech.

"Zmírnění růstu mezd v podnikatelském sektoru reflektovalo zejména neočekávaně intenzivní dezinflaci, náročnější hospodářské prostředí dané rostoucí konkurencí a útlumem zahraniční poptávky a zhoršení situace na trhu práce," zdůvodnilo ministerstvo.

Průměrné mzdy rostly podle zprávy nejrychleji v kraji Vysočina a nejpomaleji v Praze. Nejvíce si polepšili zaměstnanci v letecké dopravě, nejméně se plat zvýšil zaměstnancům peněžních ústavů.