„Zveřejněná čísla vývozu jsou mírně za očekáváním, přesto je nelze hodnotit jako špatná i s ohledem na skutečnost, že letošní říjen měl o jeden pracovní den méně,“ uvedl předseda Asociace exportérů Jiří F. Grund.

Zahraniční obchod

Zahraniční obchod

FOTO: ČTK

Říjen byl také poslední měsíc před devizovými intervencemi České národní banky, proto se na něj ještě oslabení koruny nevztahuje. „Oslabení přišlo až v listopadu, což výrazně ovlivní výsledky zahraničního obchodu na několik dalších měsíců,“ uvedl analytik Michal Kozub ze společnosti Home Credit.

Hlavním vývozním artiklem jsou stroje a dopravní prostředky, především silniční vozidla, které v říjnu vykázaly meziroční růst o více než pět procent. Dařilo se i vývozu průmyslových strojů, elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů.

Naopak poklesl vývoz výpočetní techniky. Na straně dovozu došlo rovněž k nárůstu u strojů a dopravních prostředků a také telekomunikačních zařízení a výpočetní techniky.

Nejvíc se vyváží do Německa

Z teritoriálního členění je obchodní bilance Česka vůči EU28 silně přebytková. V říjnu kladné saldo činilo 66,7 miliardy korun. Naopak se zeměmi mimo EU je obchodní bilance záporná a v říjnu schodek činil 32,1 miliardy korun.

Jak doplnil Kozub, více než čtyři pětiny vývozu směřovaly do zemí Evropské unie a dominantní roli zde stále hraje Německo, kam směřovalo 31 procent českého exportu. Druhou zemí, kam nejčastěji míří české zboží, je s devítiprocentním podílem na exportu Slovensko.

„Zatímco přebytek bilance vzrostl vůči středoevropským protějškům, SlovenskuMaďarsku, tak prohloubení schodku bylo zaznamenáno v obchodě s Čínou a Ruskem,“ připomněl analytik Miroslav Novák ze společnosti Akcenta.

Po deseti měsících je také jisté, že loňské rekordní kladné saldo 306 miliard korun bude překonáno, neboť ho český export dosáhl letos již v říjnu. Přebytek obchodní bilance by se podle odhadů mohl dostat k 350 miliardám korun.