„V obou správních řízeních, která byla zahájena na návrh sdružení uchazečů Eurovia CS a Strabag, shledal úřad porušení zákona o veřejných zakázkách, neboť posouzení výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu zakázky nebylo provedeno transparentním způsobem,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Dále poznamenal, že postup ve zmíněných tendrech mohl v obou případech ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. „Úřad proto jako nápravné opatření zrušil úkony zadavatele provedené v souvislosti s posouzením výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu daných zakázek, dále hodnocení nabídek i všechny následující úkony zadavatele,“ doplnil Rafaj.

Ztráta peněz i času

Ředitelství silnic a dálnic tak bude muset vyhlásit nové výběrové řízení. Hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola (ČSSD) upozornil, že je to další rána pro tuto stěžejní spojnici.

„Možná tento příklad svědčí také o tom, jak špatný je zákon o zadávání veřejných zakázek, kde kvůli tomu, že se někdo stále odvolává a nejsou dopředu stanovena jasná kritéria, může docházet k podobným rozhodnutím. Kdyby byl zákon dobrý a zadavatel podle něj postupoval, nikdo by se neodvolával a akce by mohly běžet hned po vyhodnocení soutěží,“ míní Zimola s tím, že by měl být zákon o veřejných zakázkách co nejdříve novelizován.

„Momentálně jsme přišli o mnoho miliard a může trvat celý příští rok, než proběhnou nové soutěže, přičemž nikdo nebude mít jistotu, že se někdo znovu neodvolá,“ dodal Zimola.