„Problémem výskytu nebezpečných panenek se zabýváme již delší dobu. Prvním impulzem, že by mohly být nabízeny i na českém trhu, byla oznámení v celoevropském systému pro hlášení nebezpečných nepotravinářských výrobků RAPEX,“ sdělila Jarmila Rážová, zástupkyně hlavního hygienika.

FOTO: Celní správa

Výskyt tohoto typu výrobků v Česku kontroly odhalily především na různých tržnicích, tržištích a obchodech s levným zbožím. „Vzhledem ke značnému rozšíření těchto panenek bylo ve spolupráci s orgány celní správy rozhodnuto o zorganizování společné kontrolní akce s cílem zachytit nevyhovující výrobky ještě před jejich propuštěním do volného oběhu,“ dodala Rážová.

Při pokračujících kontrolách krajských hygienických stanic byly zachyceny i další druhy podobných panenek, u nichž analýza potvrdila přítomnost nadlimitního obsahu ftalátů.

FOTO: Celní správa

Riziko spočívá v tom, že při hře mohou tyto estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. Ve většině nebezpečných výrobků byl například odhalen ftalát, který negativně působí na reprodukční orgány dítěte.