„Nízký růst mezd podtrhuje špatnou situaci v domácí ekonomice a slabý pracovní trh s vysokou mírou nezaměstnaných,“ uvedl analytik Miroslav Novák ze společnosti Akcenta. Novák upozornil, že ve 3. čtvrtletí se meziročně snížil průměrný počet zaměstnanců o 46 300. Nejhůře si v tomto směru vedlo stavebnictví s meziročním poklesem zaměstnanců o 17 800.

Nominální růst sice činil 1,3 procenta, nicméně po odečtení inflace se mzda reálně zvýšila jen o 0,1 procenta. Spotřebitelské ceny totiž stouply o 1,2 procenta.

Vývoj průměrné mzdy

Vývoj průměrné mzdy

FOTO: David Ryneš, Novinky

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila nominálně o 1,4 procenta, reálně o 0,2 procenta. V nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 0,8 procenta, reálně se snížila o 0,4 procenta.

Medián mezd dosáhl 21 331 korun a vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 1,5 procenta. U mužů činil 23 197 korun, u žen byl 19 061 korun. Celkem 80 procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 10 837 korunami a 39 603 korunami.

Medián představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed mzdového rozdělení. Dá se říct, že ukazuje skutečný průměr, na němž se nepodepisují ani nadměrně vysoké, ani naopak extrémně nízké platy.

Průměr navyšují dobře placené obory

„Za celý letošní rok očekáváme průměrný růst mezd 2,8 procenta. Průměrné číslo však navyšují obory, kterým se nadprůměrně daří a kde je poptávka po technických specialistech, jako jsou IT či telekomunikace, kde se mohou těšit i na více než pětiprocentní nárůst mezd,“ uvedl Libor Stodola ze společnosti PWC ČR.

V ostatních oborech se přidává nejčastěji okolo dvou procent, a to ještě ne každému. Firmy totiž pečlivě zvažují, kdo je pro ně klíčový a přispívá k růstu výnosů. „Vedle technologických firem by měli letos dostat přidáno více, než jim ukousne inflace, ještě zaměstnanci ve farmacii, finančnictví a vybraných průmyslových podnicích,“ dodal Stodola.

Nejvyšší průměrnou mzdu pobírali podle analytika Miroslava Nováka tradičně zaměstnanci v informačních a komunikačních službách (45 834 korun) a v peněžnictví a pojišťovnictví (45 178 korun). Nejnižší mzdu mají rovněž tradičně zaměstnanci v ubytování a pohostinství (13 986 korun).