Vnější stranu melaminového poháru zdobí obrázky pirátů na modrém pozadí s lebkami.

Na dno poháru je přilepena etiketa s uvedením země původu, názvem a adresou dovozce, piktogramy zobrazujícími způsob používání výrobku, piktogramem Zeleného bodu a výrobku určeného pro potraviny (symbol pohárku s vidličkou).

Laboratorními testy se prokázalo, že pohár za běžných podmínek použití uvolňuje nadměrné množství formaldehydu, konkrétně dvojnásobek povoleného množství.

„Akutní expozice malým dávkám formaldehydu vyvolává bolesti hlavy a zánět nosní sliznice. Formaldehyd dráždí oči a vyvolává slzení. Rychle se vstřebává kůží a může způsobovat podráždění nebo alergické reakce,“ doplnil hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.