„Inspektoři se zaměřili na kontroly těch podnikatelů, kteří by mohli, vzhledem ke zvýšenému zájmu o jejich zboží a služby ze strany spotřebitelů z povodněmi zasažených míst, zneužít jejich tíživé situace k protiprávnímu jednání a vlastnímu prospěchu,“ vysvětlil Gaidoš.

Podle mluvčího byly porušovány zejména informační povinnosti o cenách i o výrobcích. Spotřebitelé byli poškozováni prodávajícími nepoctivostí při prodeji nebo poskytování služeb i při uplatnění reklamací. Zjištěno bylo i užití klamavých obchodních praktik.

„Pozitivem je, že prodej zaplaveného nepotravinářského zboží nebyl zjištěn,“ informoval Gaidoš. Za zjištěná porušení inspektoři uložili 219 pokut v celkové výši 567 000 korun, další řízení o uložení pokuty dosud probíhají.

„Negativem je poměr nedostatků, značně převyšujících celkový průměr kontrolních zjištění ČOI, což není dobrým vysvědčením pro podnikatele, zajišťující prodej zboží a poskytování služeb spotřebitelům v tíživé životní situaci,“ doplnil Gaidoš.

Výsledky kontrol – povodňové oblasti 2013
inspektorát
počet kontrol
kontroly se zjištěním
zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. m. Praha
19
3
15,8
Jihočeský a Vysočina
63
14
22,2
Plzeňský a Karlovarský
1
1
100,0
Ústecký a Liberecký
26
6
23,1
Královéhradecký a Pardubický
17
9
52,9
Jihomoravský a Zlínský
400
203
50,8
Moravskoslezský a Olomoucký 37
23
62,2
Celkem
563
259
46,0
Zdroj: ČOI