Kapitálová přiměřenost záložny stoupla k 18 procentům a likvidní rezerva přesahovala 1,7 miliardy korun. Vysoká likvidita je prý výsledkem dobré splátkové disciplíny úvěrových klientů na jedné straně a na straně druhé výsledkem důvěry vkladových klientů, kteří i nadále obnovují své končící vklady.

„Kvůli omezení činnosti předběžným opatřením pochopitelně pozorujeme odliv peněž, a tedy pokles bilanční sumy družstva. Celkový odliv se však nadále nikterak významně neodchyluje od normálu, a výsledný pokles je tak způsoben především nemožností vybírat vklady nové. Spolu s odlivem vkladů se však řádně splácejí úvěry, a proto se celková volná likvidita, která i nadále zabezpečuje bezproblémové vyplácení vkladových klientů, pohybuje stále na vysoké úrovni,“ uvedl obchodní ředitel WPB Capital Michal Čejka.

Víra v brzké vyřešení

Čejka věří, že správní řízení s ČNB bude brzy dořešeno. „Jsme přesvědčeni, že se prokáže, že k žádnému úmyslnému porušení jakýchkoli předpisů upravujících podnikání spořitelních družstev ze strany WPB Capital nedošlo. Celé řízení podle našeho názoru úzce souvisí s aktivitami bývalého člena Pavla Petroviče, který se dlouhodobě snaží poškodit dobré jméno WPB Capital,“ dodal Čejka.

Všechny vklady fyzických osob v bankách, záložnách a stavebních spořitelnách jsou stoprocentně pojištěny do výše 100 000 eur (2,7 miliónu korun). V případě, že by finanční instituce nemohla splnit své závazky, vyplácí vklady Fond pojištění vkladů.