"Novým zákonem budeme mít širší nástroje aktivní politiky zaměstnanosti," slibuje si od nové předlohy ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. 

Ministr považuje za klady zákona ochranu trhu práce před neoprávněným zaměstnáváním cizinců nebo zpřísnění podmínek pro vznik nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Podle návrhu zákona se například absolventům do odpracované doby nebude započítávat doba studia. K tomu, aby dostali podporu v nezaměstnanosti budou muset splnit základní podmínku. Jako všichni ostatní odpracovat v posledních třech letech alespoň 12 měsíců.

Podpora v nezaměstnanosti se zpřísní

Z evidence úřadů mohou být podle nového zákona, který ale ještě musí podepsat prezident, vyřazeni lidé, kteří odmítají nastoupit do vhodného zaměstnání. Důvodem vyřazení nově může být i to, když se nezaměstnaný odmítne podrobit lékařskému vyšetření nebo nebude s úřadem dostatečně spolupracovat.

Návrh zákona např. zpřísňuje podmínky pro nárok na podporu. Nyní je podpora první tři měsíce 50 procent předchozího příjmu a další tři měsíce pak 40 procent. Podle nového zákona by se výše podpory měla do čtvrtého měsíce zvednout na 45 procent. 

Starší lidé budou i teď pobírat podporu déle

To ale nebude platit u rekvalifikací. "Pokud se uchazeč účastní rekvalifikace, pak výše podpory bude po celou dobu rekvalifikace 60 procent předchozího příjmu," sdělil Právu Vladimír Hrubý, vedoucí tiskového oddělení uvedeného ministerstva.

Délka podpůrčí doby zůstává pro uchazeče do 50 let šest měsíců. Lidé, kterým je 50 až 55 let, mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat devět měsíců a občané nad 55 let dvanáct měsíců.

Ten, kdo bere podporu v nezaměstnanosti, bude mít možnost si přivydělat, a to maximálně do výše poloviny minimální mzdy, tedy 3350 korun. "Tím, že budou své příjmy uvádět, omezí se práce načerno, což se pozitivně promítne do daní a pojištění," soudí Hrubý.