Švýcarský Spolkový soud podle něj definitivně potvrdil, že žaloba společnosti na Českou republiku nespadá pod švýcarskou justici. Firmě nařídil zaplatit Česku náklady na soudní řízení ve výši téměř sedmi miliónů korun.

Spor o místní příslušnost švýcarských soudů v této kauze trval celkem pět let a prošel všemi soudními instancemi alpské konfederace, uvedl úřad. Zároveň připomněl, že u švýcarských soudů neuspěla proti České republice s finančními nároky v podobné výši ve sporu o pohledávky z jugoslávského dluhu ani další společnost, Rondex.

Kořeny této kauzy spadají do konce 90. let, kdy Česko začalo vyjednávat se švýcarskou společností Raffels o variantách spolupráce při likvidaci své pohledávky za státy bývalé Jugoslávie ve výši 55 miliónů dolarů (dnes 1,1 miliardy korun).

Jednou z možností byl i odkup části pohledávky touto firmou, k samotnému prodeji však nakonec nedošlo. Kvůli tomu se Raffels začala u švýcarských soudů domáhat zaplacení 13,2 miliónu dolarů spolu s příslušenstvím jako náhrady údajné škody. Česká republika se ale bránila, že tento spor před švýcarskou justici nepatří.