Kabinet tak chce připravit  zánik ČKA v roce 2007. Ukončení činnosti je součástí reformy veřejných financí.

ČKA přebírala od státních podniků špatné úvěry od roku 1991 a za tu dobu vzrostla její ztráta na 81,5 miliard. Vláda pokryje dluhopisy 74,1 miliard z této sumy. Zbývajících sedm miliard už vláda vyčlenila z rozpočtu a ČKA už je má na svém účtu.  

Za obrovskou ztrátou ČKA stojí především stamiliónové špatné úvěry komerčních bank. Stát je na ČKA převedl v minulých letech, když banky připravoval na privatizaci.

Rozpočtový schodek se sníží na 3,5 %

Vláda jednala i o programu ministerstva financí srazit rozpočtový schodek do roku 2007 na 3,5 procent hrubého domácího produktu. Tzv. konvergenční program předkládají koncem května Evropské komisi všechny země EU, které nejsou součástí eurozóny. atd.