Insolvenční správkyně farmy Petra Hýsková totiž podala u Krajského soudu v Praze návrh, aby soud vyhlásil na herce jako fyzickou osobou úpadek (osobní bankrot). S farmou přišel komik mimo jiné i o ochrannou známku Manéž Bolka Polívky.

Hýskové se nelíbilo, že Polívka při prodeji farmy vůbec nespolupracoval, místo toho podle insolvenční správkyně činil kroky, které hodnotu farmy snižovaly.

ČTĚTE TAKÉ
Farma Bolka Polívky byla bez boje vydražena za 15 miliónů

„Přihlásilo se 50 věřitelů, ale uspokojeni budou pravděpodobně jen ve velmi malém rozsahu mimo jiné i proto, že dlužník namísto aktivní součinnosti činil kroky nepřímo směřující ke snižování hodnoty majetkové podstaty,“ konstatovala Hýsková s odkazem na to, že Polívka krátce před dražbou farmy prodal pozemky v okolí, kterými disponoval jako fyzická osoba. Tím měl odradit některé zájemce o koupi areálu a měl tak snížit i jeho cenu.

Bývalá Farma Bolka Polívky změnila za 15 miliónů svého majitele.

Bývalá Farma Bolka Polívky

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Správkyni farmy se nepozdávalo ani to, že Polívka se sám poté, co byla farma uvržena do konkurzu, přihlásil s vlastní pohledávkou ve výši přes 8 miliónů a dalších 20 miliónů začali podle Hýskové nárokovat rodinní příslušníci a blízcí obchodní partneři.

Video

Dražba farmy Bolka Polívky

Zdroj: Petr Kozelka, Právo

Polívka převedl pozemky v okolí farmy na společnost Cygnet a stejné společnosti v těchto dnech zřídil zástavní právo ke 100procentnímu obchodnímu podílu ve společnosti Divadlo Bolka Polívky.

Jednatelem společnosti Cygnet je přitom Daniel Seidl, který patří do rodiny Polívkova přítele Alexandra Seidla.

„Z podkladů vyplývá zcela jednoznačně, že dlužník je jako fyzická osoba v úpadku, protože není schopen platit včas své závazky po splatnosti a zároveň se prokazatelně zbavuje svého majetku, respektive tento zatěžuje tak, že v případě pozdějšího prohlášení úpadku bude pravděpodobně pouze uspokojen věřitel z jeho blízkého okolí. Insolvenčnímu navrhovateli je známo, že dlužník má více věřitelů, vůči nimž má pravděpodobně závazky, které jsou po dobu delší než 90 dní po lhůtě splatnosti a které dlužník není schopen objektivně plnit,“ zakončila svůj návrh Hýsková.