„Představenstvo teplárny v roce 2009 samovolně rozhodlo o stoprocentním prodeji zmíněné dceřiné společnosti bez souhlasu valné hromady, což je v přímém rozporu se stanovami společnosti. Forum Energy se domnívá, že prodej proběhl za velmi nestandardních a nevýhodných podmínek, čímž teplárně vznikla škoda 14 miliónů korun,“ shrnul Právu důvody žaloby mluvčí Forum Energy Giuliano Giannetti.

U soudu, který má začít v polovině prosince, bude proto vypovídat mimo jiné i bývalý ředitel a předseda představenstva Zdeněk Blažek.

„Soud bude zřejmě po něm i dalších tehdejších členech představenstva chtít znát důvody, které je vedly při rozhodování o nevýhodných investicích a prodejích, které v teplárně prověřoval audit společnosti Deloitte v roce 2011. Celková výše všech škod způsobených představenstvem teplárny přesahují podle odhadu Forum Energy částku 250 miliónů korun,“ tvrdí Giannetti.

Bývalý generální ředitel společnosti je však naprosto jiného názoru. „Vždy jsem říkal, že zkušebna byla prodaná na základě transparentního výběrového řízení a důvodem prodeje bylo, že nefungovala tak, jak by si teplárna představovala a bylo pro ni výhodné,“ reagoval na výtky minoritního akcionáře Blažek.