Největšího počtu případů DPN dosáhla stejně jako loni Praha a kraje Středočeský a Moravskoslezský.

Pokud jde o průměrnou dobu trvání jedné pracovní neschopnosti, ta se podle Buraňové už tradičně lišila u obou pohlaví. U žen trvala v průměru 45,21 dne, u mužů pak 42,03 dne.

Nejčastěji lidi sužovaly nemoci dýchací soustavy (404 888 případů), které měly na druhou stranu nejkratší průběh s průměrem neschopnosti 16,21 dne.

Mezi další časté důvody DPN patřily nemoci pohybové soustavy. Tato diagnóza zapříčinila 176 991 případů a lidé strávili na neschopence průměrně 71,55 dne.

Jak Buraňová připomněla, v tomto případě se jednalo o výrazné překročení celkového průměru neschopnosti.

ČSSZ jakožto finančně-správní instituce spravuje agendu zhruba 8,5 miliónu klientů, z toho více než 2,9 miliónu důchodců. Vyplácí přes 3,5 miliónu důchodů a měsíčně kolem 200 000 dávek nemocenského pojištění. Součástí ČSSZ je také lékařská posudková služba.