V souvislosti s dobrým počasím hodlají stavbaři ještě letos stihnout co největší objem prací před zimou. Práce tak budou dále probíhat na všech čtyřech modernizovaných úsecích.

„Klimatické podmínky jsou tak dobré, že by bylo chybou, kdybychom toho nevyužili. Ministerstvo dopravy vydalo na žádost zhotovitelů povolení s uzavírkami a práce tak mohou pokračovat minimálně do poloviny listopadu,“ sdělil generální ředitel ŘSD Pavel Kočica.

S pokračováním dalších prací se pak počítá na jaře 2014, opět záleží na klimatických podmínkách.

Dopravní omezení i v listopadu

Na všech úsecích se s ohledem na probíhající práce řidiči i v listopadu setkají s dopravním omezením. „Provoz je po celou dobu modernizace bez větších problémů a zimní údržbu dálnice D1 budou standardním způsobem zajišťovat střediska správy a údržby dálnice v součinnosti se zhotoviteli jednotlivých modernizovaných úseků," doplnil Kočica.

Podle aktuálně vydaných rozhodnutí ministerstva dopravy se motoristé nejpozději na konci listopadu při jízdě na D1 s dopravními omezeními už nesetkají.

A co stavbaři zatím například stihli? Asi největší operací v rámci modernizace byla podle ŘSD demolice technicky nevyhovujících nadjezdů, které se uskutečnily během víkendových nočních uzavírek.

Stavební práce na většině nových nadjezdů již byly zahájeny a ukončeny budou v průběhu příštího roku. Na rok 2014 ŘSD se stavbaři dále připravují modernizaci vlastní trasy dálnice a dálničních mostů.