Letos na jaře ministerstvo evidovalo za stejnou dobu objednávky za 7,5 miliardy korun.

Zájemci si zatím mohou objednávat cenné papíry do 29. listopadu na téměř 1700 vybraných pobočkách České spořitelny, ČSOB, Komerční banky, České pošty a J&T Banky. Ministerstvo si ale zároveň vyhradilo možnost upisovací období zkrátit.

Dluhopisy jsou k dispozici pro občany ČR i cizince. Zakoupit si je mohou také občanská sdružení, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, zahraniční neziskové společnosti, kraje, města a veřejné vysoké školy. Dluhopisy vydá ministerstvo 12. prosince. V rámci této emise nebude úřad na rozdíl od předchozích emisí nabízet krátkodobé dluhopisy se splatností 1,5 roku.

Pro zájemce je tak k dispozici prémiový dluhopis s tříletou splatností a průměrným ročním výnosem před zdaněním 2,3 procenta, pětiletý kupónový dluhopis s průměrným ročním výnosem 2,73 procenta, pětiletý reinvestiční spořicí dluhopis s ročním výnosem 2,98 procenta a sedmiletý protiinflační dluhopis. Ten je úročen podle míry inflace. Zároveň k tomu u něj MF zavedlo reálný výnos 0,5 procenta ročně.

První dluhopisy pro občany ministerstvo financí vydalo na podzim 2011. Nyní jsou v oběhu dluhopisy za 73,8 miliardy korun, vlastní je zhruba 82 500 investorů.