Projekt podporují americká Clarkova univerzita a Berlínská technická univerzita. Jedná se tak o první velkou reakci na výzvu MMR k předkládání rozvojových projektů do Společného regionálního operačního programu.

"Žádost splňuje všechna hlediska pro přijetí a především projekt přináší možnost vzdělávání, což patří do rozvoje lidských zdrojů, které MMR podporuje," řekl tiskový mluvčí ministerstva Petr Dimun.

Obecně platí, že největší podporu získají projekty zaměřené na řešení problémů nezaměstnanosti a rozvoje ekonomiky regionu. "Terezín chce v rámci tohoto projektu rekonstruovat bývalé vojenské objekty a vytvořit tak přes dvě stě nových pracovních míst a zaměstnat dalších zhruba padesát nově začínajících podnikatelů," řekl Právu starosta města Jan Horníček.

Terezín chce projektem oživit region

V oblasti by se tak snížila nezaměstnanost zhruba o 8,5, což je hodně pro region, kde dosahuje míra nezaměstnanosti téměř 14 procent.

"Europrojekt Terezín povede k hospodářskému oživení celého regionu, zejména pak aglomerace Litoměřice-Lovosice-Terezín. Město Terezín tak bude fungovat jako takzvaný regionální motor," soudí Horníček.

Na regionální rozvoj je ve strukturálních fondech pro Česko připraveno v letech 2004 až 2006 téměř 15 miliard eur. MMR má k dizpozici již přes osm set projektových žádostí od obcí. "Nehrozí tedy, že by obdržené peníze nebyly prostřednictvím MMR vyčerpány. Řada projektů se navíc stále připravuje," dodal Dimun.

Společný regionální operační program není jediný, v rámci kterého mohou kraje, obce, města či firmy předkládat projekty pro čerpání evropských financí. Další jsou: Průmysl a podnikání, Rozvoj lidských zdrojů, Infrastruktura, Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. Důležité kontakty na agentury, kam se v rámci těchto programů projekty předkládají, jsou na www.strukturalni-fondy.cz.

Ministerstvo průmyslu zaostává

Předložený projekt Terezína vyvrátil tvrzení ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana, který na otázku Práva, zda jeho úřad na operačních programech spolupracuje s MMR, na konci dubna uvedl, že ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) je v "evropském peletonu o několik délek dále".

Firmy ale budou moci do resortu MPO předkládat projekty až od čevence. U MMR to lze už nyní. Šanci získat dotaci z fondů EU mají projekty ve výzkumu a vývoji, rozvoji infrastruktury, budování školicích středisek, center napojených na vědu a informační technologie.

Ve vzdělávacích a rekvalifikačních aktivitách, které podporují větší zaměstnanost v regionu, jsou velké příležitosti, zvláště pokud jsou propojeny s například úřady práce, neziskovými organizacemi nebo vysokými školami.

Důležité je vyvarovat se některým rozšířeným mýtům. Projekty se rozhodně nemusejí předkládat v angličtině do Bruselu. Předkládají se v českém jazyce většinou na krajských pracovištích příslušných českých implementačních agentur (CzechInvest, Státní zemědělský intervenční fond, Krajské úřady).