Od července do září inspekce provedla 77 kontrol, předváděcích akcí ubylo. „Řada neseriózních firem pod tlakem kontrolních orgánů svou činnost v tomto oboru omezila nebo ukončila. Bohužel za nimi zůstává řada pohledávek státu i nevypořádaných závazků vůči spotřebitelům, nejčastěji seniorům, kteří se svých práv a nároků budou muset domáhat soudní cestou,“ uvedl ústřední ředitel ČOI Vladimír Velčovský.

Od začátku letošního roku zkontrolovala ČOI celkem 292 předváděcích akcí nebo kupních smluv na těchto akcích uzavřených a nedostatky zjistili inspektoři při 213 kontrolách, tedy v 73 procentech případů. V samotném 3. kvartále ČOI zjistila porušení předpisů v 56 procentech případů.

Od července do září inspekce uložila provozovatelům předváděcích akcí 50 pokut za 7,4 miliónu korun. Většinu porušení tvořilo prokázané používání některé z forem nekalých obchodních praktik, včetně agresivních.

Adresné pozvánky

ČOI uvedla, že se její pracovníci museli vypořádat s novými způsoby oslovování potenciálních zákazníků, kdy značná část pořadatelů akcí zasílala adresné pozvánky na předváděcí prodejní akce nebo je zvala telefonicky. To ovlivnilo počet provedených kontrol.

„Vzhledem k této situaci prováděli inspektoři kromě přímé kontroly při předváděcích akcích i další kontroly, například na základě dokumentace předložené spotřebiteli, s využitím svědectví účastníků předváděcích prodejních akcí,“ uvedl mluvčí inspekce Denis Gaidoš.

Výsledky kontrol předváděcích akcí – 3. čtvrtletí 2013
inspektorát
počet kontrol
kontroly se zjištěním
zjištěná porušení v %
Středočeský a Hl. m. Praha
31
19
61,3
Jihočeský a Vysočina
4
2
50,0
Plzeňský a Karlovarský
7
4
57,1
Ústecký a Liberecký
10
6
60,0
Královéhradecký a Pardubický
7
2
28,6
Jihomoravský a Zlínský
7
6
85,7
Moravskoslezský a Olomoucký
11
4
36,4
celkem
77
43
55,8
Zdroj: ČOI