Právu to potvrdil zástupce advokátní kanceláře Felix, která FNM u sporu zastupovala. "Mohu potvrdit, že soud vyhověl jednomu bodu naší žaloby a odložil vykonatelnost rozhodnutí rozhodčího soudu," řekl advokát Roman Felix.

Upozornil však na to, že soud rozhodl jen o odkladu splatnosti a nikoliv o tom, že FNM peníze Petrcíli vyplatit nemusí. O tom soud teprve rozhodne.

Podle informací Práva byla důležitým faktorem pro toto rozhodnutí soudu skutečnost, že Petrcíle je společnost s ručením omezením, která nevlastní významný majetek a je zadlužená.

V případě, že by FNM více než dvě miliardy této společnosti vyplatil a pak by soud rozhodl, že jí nenáleží, tak už by je fond nemusel získat zpátky. Podle mluvčího Petrcíle Jaromíra Piskoře je tato obava neopodstatněná. "Peníze by zůstaly ležet na účtu dokud by soud pravomocně nerozhodl," řekl Piskoř.

Zmatek s audity

Podle výroku arbitrážního soudu měl FNM zaplatit Petrcíli zaplatit, protože  mu v roce 2000 neoprávněně vypověděl privatizační smlouvu na Novou huť. Tím měl společnosti znemožnit, aby později získala ve společnosti patnáctiprocentní podíl.

FNM od smlouvy odstoupil na základě nálezu auditorské firmy BDO CS. Jednou z podmínek vypovězení smlouvy byl pokles hodnoty jmění firmy pod základní kapitál. Podle FNM posudek auditora říkal, že k tomu došlo.

Rozhodčí soud ale řekl, že tento audit byl neplatný a FNM neměl k vypovězení smlouvy žádný důvod. Jiné audity, které tatáž firma vypracovala, byly totiž  k hospodaření firmy bez výhrad. 

FNM v žalobě tvrdil, že soud, který o pokutě rozhodl byl původně ustaven k rozhodování o úplně jiné věci. Měl se vyjádřit k tomu, jestli bylo odstoupení od smlouvy platné či ne. O výši odškodného vůbec rozhodovat neměl.