Ekonomika potřebuje podle analytika Jiřího Šimary ze společnosti Cyrrus především stabilní prostředí. Příkladem destabilizačního až chaotického faktoru z minulosti jsou totiž časté, mnohdy jen kosmetické a zcela zbytečné změny v daních. Velkou výzvou nové vlády bude rovněž vytvoření dlouhodobé ekonomické koncepce, která by přežila alespoň jedno volební období a konečně stanovila jasné cíle české ekonomiky spolu s cestami, jak těchto cílů dosáhnout.

Analytik Miroslav Novák ze společnosti Akcenta spatřuje cestu v nastartování hospodářského růstu v dlouhodobé a ucelené podpoře školství a vzdělávání obecně. „To znamená investici do lidského kapitálu, tak aby ČR, respektive čeští občané, byla konkurenceschopná na zahraničních trzích, aby více inovovala a byla schopna rychle reagovat na měnící se trendy v globální ekonomice,“ sdělil Novák.

Běh na dlouhou trať

Tento předpoklad pochopitelně znamená více efektivně vynaložených peněz do školství. „Problémem je, že investice do vzdělání budou patrné až s poměrně dlouhým časovým odstupem, což může být více než dva až tři plné volební cykly,“ upozornil Novák.

Z krátkodobých řešení by bylo dobré se podle Nováka zaměřit na pokračování stabilizace veřejných financí. Vláda by měla také přestavit skutečně životaschopnou důchodovou reformu a soustředit se na plýtvání se státními prostředky. V souvislosti s nezaměstnaností navrhuje Novák podporu na pracovní místa ze strany státu.

Ekonomika poroste bez ohledu na vládu

Jak uvedl analytik Petr Dufek z ČSOB, v první řadě je nutno zapracovat na zvýšení kvality podnikatelského klimatu v Česku. „Jsou to dlouhodobé trable, se kterými se ČR ještě zcela nevypořádala, jako například vymahatelnost práva, zjednodušení daňového systému, rozšíření možností elektronické komunikace s úřady nebo transparentní rozpočty,“ je přesvědčen Dufek.

Za zmínku podle něj stojí i zabrzdění růstu státního dluhu a důsledná finanční analýza každého návrhu, který bude schvalovat budoucí parlament.

Budoucí vláda by se tak měla především soustředit na odbyrokratizování podnikatelského prostředíJiří Šimek

Podle ekonoma Pavla Sobíška z UniCredit Bank se růst do české ekonomiky vrací v této době bez ohledu na to, co bude mít nová vláda ve svém programu. Činnost vlády by tedy měla směřovat k tomu, aby zůstal růst ekonomiky dlouhodobě udržitelný.

Co to znamená? Například ubrat plyn v oblasti veřejných výdajů. Dále je pak nutno dát podnikům a živnostníkům příslib dlouhodobé stability z hlediska nastavení podmínek pro podnikání, aby byli ochotni při svých investicích podstupovat i dlouhodobější rizika. S tím pochopitelně souvisí požadavek daňové předvídatelnosti a stability.

Vyvážet i mimo Evropu

Stejně tak analytik Jiří Šimek ze společnosti Citfin považuje za rozhodující pro vývoj ekonomiky spíše další vývoj v evropské a ve světové ekonomice než kroky kterékoli domácí vlády. „Budoucí vláda by se tak měla především soustředit na odbyrokratizování podnikatelského prostředí, na stabilní prostředí bez neustálých daňových a právních změn s pružným trhem práce,“ nechal se slyšet Šimek.

Jednoduché, stabilní podnikatelské prostředí by pak umožnilo domácím firmám plně využít potenciálu oživující světové ekonomiky a podpořit i příznivý vývoj v domácí ekonomice. „Současně by vláda měla otevírat či udržovat otevřené dveře na zahraniční trhy, aby umožnila českým exportérům využívat možností na zahraničních trzích i mimo tradiční evropské teritorium,“ doplnil Šimek.