Jak pro Novinky upřesnil mluvčí ÚOHS Martin Švanda, jednalo se o smlouvy z let 2010 a 2011. Kaufland se pokutě může bránit podáním žaloby ke Krajskému soudu v Brně.

„Oficiální rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nám dosud doručeno nebylo. Do doby, než se seznámíme s jeho detaily, není možné se k němu vyjádřit,“ uvedl pro Novinky mluvčí Kauflandu Michael Šperl.

Porušení zákona podle Broma spočívalo v tom, že společnost v minulosti sjednávala s nadpoloviční většinou svých dodavatelů zemědělských a potravinářských produktů platební lhůty delší než 30 dní a platby takto i realizovala.

Antimonopolní úřad zjistil v postupu firmy další pochybení. Obchodní řetězec sjednával s 95 procenty svých dodavatelů zemědělských a potravinářských produktů pro případ postoupení pohledávky třetím osobám povinnost hradit vedle nákladů spojených se zpracováním této agendy ještě poplatek ve výši čtyř procent z hodnoty postoupené pohledávky.

Současně Kaufland podle Broma pro případ úhrady faktur dodavatelům před lhůtou splatnosti účtoval takzvané dodatečné skonto ve výši 0,5 procenta z předčasně uhrazené faktury za každý započatý týden, o který byla faktura dříve uhrazena.

Řetězec tak podřídil své dodavatele povinnostem vytvářejícím nerovnováhu mezi smluvními stranami.

Kritika ze strany odborníků

Brom před nedávnem uvedl, že ÚOHS nyní vede celkem šest správních řízení. Už dříve uzavřel bez pokuty spor s Aholdem.

Zákon o významné tržní síle, který je v platnosti tři roky, často kritizují odborníci. Zabývala se jím i Evropská komise, řízení s Českem ale nezahájila. Miroslav Koberna z Potravinářské komory už dříve uvedl, že zatím nastaly v souvislosti s platností zákona jen dílčí změny v chování obchodních řetězců. Dodržování třicetidenní lhůty splatnosti se snaží řetězce kompenzovat vyžadováním procent na bonusech, informovala ČTK.