„Pojišťovny, vycházející z úhradové vyhlášky pro rok 2013, striktně stanovily množství zdravotních výkonů nasmlouvaných pro klienty příslušné pojišťovny ve smluvní nemocnici. V případě, že by nemocnice hospitalizovala více pacientů, nebude zdravotní pojišťovnou poskytnutá péče uhrazena,“ uvedl Lukáš Holub, mluvčí náchodské nemocnice. Jejím zřizovatelem je Královéhradecký kraj.

„Omezení se netýká ambulantní péče a následné péče a hlavně také porodnic a novorozeneckých lůžek. Samozřejmě tedy v ambulanci pacientovi péče poskytnuta bude, ale k hospitalizaci přistoupíme pouze v případě, že zdravotní stav přímo ohrožuje život pacienta,“ ujistil náměstek léčebně preventivní péče primář Antonín Housa.

ČPZP: Nemocnice zastrašuje pacienty

Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu postup nemocnice překvapil a označila ho za neetické zastrašování pacientů. „ČPZP je stabilní finanční instituce, která platí za zdravotní péči poskytnutou svým pojištěncům v termínech a dlouhodobě nemá závazky po lhůtě splatnosti vůči zdravotnickým zařízením,” ujistila pojišťovna v tiskové zprávě.

„Vyzýváme klienty ČPZP, aby se neváhali obrátit na svou pojišťovnu v případech, kdy jim bude odmítnuto poskytnutí zdravotní péče,” napsala pojišťovna.

Pojištěnci se mají obracet na svůj ústav

Dle předpokladů vedení nemocnice se během několika týdnů omezení plánované péče dotkne i pojištěnců ostatních zdravotních pojišťoven. „O této skutečnosti budeme veřejnost včas informovat,“ doplnil Housa.

„Je věcí každého pojištěnce, aby se obrátil na svoji zdravotní pojišťovnu, protože ta by mu měla zodpovědět, zda je ochotna požadovanou zdravotní péči uhradit případně zajistit v jiném zdravotnickém zařízení, které dosud nasmlouvaný limit nevyčerpalo,“ radí ředitel nemocnice Miroslav Vávra.