„Dlouhodobé výsledky činnosti MSD vždy byly velmi dobré s pozitivními a vysokými nárůsty zisku v roce 2011 i v roce 2012 a i skutečnosti vykázané k 31. březnu 2013 ukazují příznivý vývoj v zásadě ve všech ukazatelích, zejména pak v tvorbě zisku,“ uvedl ve svém posudku soudní znalec Vladimír Bernhardt.

Metropolitní spořitelní družstvo nikdy v historii nemělo likvidní problémy ze znaleckého posudku

MSD podle něj „trvale zlepšuje svůj výsledek hospodaření, trvale a výrazně navyšuje bilanční sumu i základní kapitál, trvale a výrazně zde rostou vklady klientů. Dále se zvyšuje objem poskytnutých úvěrů, ale výrazněji roste objem likvidních aktiv v penězích na účtech a v cenných papírech.“

„Přestože v prvním čtvrtletí 2013 došlo v absolutním vyjádření k nárůstu sledovaných úvěrů, celkově je podíl tzv. problémových úvěrů velmi nízký, okolo dvou procent z úvěrového portfolia. MSD také nikdy v historii nemělo likvidní problémy,“ upozornil znalec.

V souladu s plánem

ČNB totiž dříve poukázala právě na masivní nárůst úvěrové činnosti MSD. Podle Bernhardta to však nebylo v rozporu s žádnými obecně platnými zákonnými normami, vyhláškami a dalšími předpisy ČNB a ani vnitřními předpisy MSD. „Z odborného znaleckého hlediska konstatuji, že v relativním i absolutním vyjádření se sice u MSD jedná o značný nárůst úvěrů, ale tento byl podložen i vysokým nárůstem vkladů, což ČNB již neuvádí,“ poznamenal znalec.

Nárůst poskytovaných úvěrů byl navíc podle něj plně v souladu s obchodním plánem záložny a dlouhodobou strategií MSD.

ČNB také záložnám vyčítala relativně vysoké úrokové sazby u vkladů v období, kdy sazby vyhlašované ČNB jsou nízko. To by obecně mohlo vést k poskytování rizikovějších úvěrů. Podle znalce se však MSD ani v této oblasti rizikově nechovalo.

Zisk zůstal v MSD na krytí rizik

Jak Právo už na začátku října upozornilo, záložna MSD od října 2010 do letošního dubna zdesateronásobila svoji bilanční sumu a od ledna 2011 do prosince 2012 vytvořila čistý zisk ve výši 226 miliónů korun, který byl celý ponechán v záložně na krytí případných rizik.

Ještě za první čtyři měsíce letošního roku vykázala kampelička zisk 95 miliónů korun a na krytí případných rizik měla celkem k dispozici vlastní kapitál v celkové výši přesahující 1,3 miliardy Kč.

Centrální banka nyní čelí kvůli svým krokům vůči kampeličce kritice ze strany klientů MSD, k jejímu postupu však mají výhrady i někteří finanční experti.

„Připomíná mi to spíše věštění z křišťálové koule. Problém ze strany ČNB není o tom, co se v minulosti stalo, ale o tom, co ČNB ví, že se v budoucnosti stane,“ sdělil Právu zasvěcený finančník, který si nepřál být jmenován.

ČNB se do pravomocného skončení řízení s MSD nemůže k této věci jakkoliv vyjadřovat.