Průzkum dále ukázal, že vysokou daňovou nejistotu vnímá v Česku jako problém více než 70 procent firem, zatímco v zemích regionu EMEA, tedy Evropy, Středního východu a Afriky, je to 60 procent firem.

„Zajímavým výsledkem průzkumu je, že respondenti v zásadě příliš nestojí o snižování daní a pobídky, ale spíše o stabilní, jednoduchý a předvídatelný daňový systém,“ uvedl ředitelka v daňovém oddělení Deloitte Radka Mašková.

Celkově by podle průzkumu měla pozitivní dopad na obchodní vztahy a konkurenceschopnost Česka větší jistota ohledně budoucnosti daňového systému, jeho zjednodušení a větší předvídatelnost a spolupráce s daňovou správou.

V Česku větší daňová nejistota

V Česku se totiž respondenti podobně jako v zemích EMEA jednoznačně shodli na tom, že hlavní příčinou daňové nejistoty jsou časté změny v legislativě a nejednoznačnost, nedostatky, případně náhlé zvraty stanovisek daňové správy. Celkem čtyři z deseti oslovených firem v ČR zároveň uvedly, že daňová nejistota je v ČR větší než v ostatních evropských zemích.

Češi ve srovnání se svými sousedy hodnotí podle průzkumu svůj vztah s finančními úřady relativně pozitivně. Nejhorší vztahy s finančními úřady v rámci v průzkumu uvádějí firmy z Polska.

„V ČR obecně panuje mírná spokojenost co se týče vztahů s finančními úřady – za dobrý jej uvedla více než polovina dotázaných (56,8 procenta). Oproti roku 2012 je nicméně patrné celkové zhoršení vztahů s finančními úřady,“ informoval Petr Neuschl z oddělení nepřímých daní Deloitte.