Pomoc z fondu kvůli povodním je plánovaná také pro NěmeckoRakousko, které o peníze stejně jako Praha EU v létě požádaly. Z Fondu solidarity by měl Berlín získat 360 miliónů eur (asi 9,3 miliardy korun), Vídeň pak 21,6 miliónu (přes 560 miliónů korun).

Komise souhlasila také s tím, aby 2,4 miliónu eur získalo Rumunsko postižené v létě rozsáhlým letním suchem a lesními požáry.

Komisař Hahn vyzdvihl rychlost, s jakou EU na žádosti postižených zemí reagovala. Doufá, že potřebný souhlas dalších institucí přijde brzy, aby mohly být peníze převáděny ještě před Vánoci.

Využití kritéria sousední země

Česká republika o peníze požádala v srpnu poté, co škody po červnových záplavách vyčíslila na 16,4 miliard korun, tedy asi na 637 miliónů eur. Bylo to málo na pomoc podle základního pravidla Fondu solidarity, kdy se počítá s poskytnutím pomoci ve výši šesti procent škody, pokud tato škoda přesáhne tři miliardy eur (přes 77 miliard korun) nebo 0,6 procenta hrubého národního důchodu – v případě ČR letos 872 miliónů eur (asi 22,5 miliardy korun).

Praha proto využila takzvaného kritéria sousední země. O pomoc tímto způsobem může žádat i stát, který sousedí se zemí postiženou závažnou katastrofou, kde škody přesáhly limit pro hlavní kritérium. Výše škod v ČR v tomto případě není rozhodující, zásadní je, aby bylo prokázáno, že škody způsobila stejná katastrofa jako v Německu nebo v Rakousku.

V případě regionálního kritéria a kritéria sousedící země poskytuje Fond solidarity až 2,5 procenta uznatelných škod.