Aby mohly být komunikace uvedeny alespoň do přijatelného stavu, potřebovali by silničáři letos navíc 1,8 miliardy korun. Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) jim však částku na opravy dodatečně posílil jen o 761 miliónů Kč.

"Z těchto peněz půjde 552 miliónů korun na silnice první třídy. Na základě požadavků krajů to umožní opravit 82 silničních úseků, které to nejvíce potřebují. Připouštím, že vzhledem k celkovému stavu silniční sítě to není příliš mnoho," řekl ve čtvrtek ředitel pro provoz Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Otakar Vacín.

Pokud by silničáři chtěli opravit všechny silnice úplně, potřebovali by desítky miliard korun.

Nedostatečná je i částka na opravy dálnic

Finanční prostředky na opravy a letní údržbu dálnic posílí fond dodatečně o 94,5 miliónu korun. "I tak je ale částka, kterou máme na dálnice k dispozici, nedostatečná. Vždyť jen změna daně z přidané hodnoty nám automaticky o čtrnáct procent podražila výdaje na nákup materiálů," upozornil Vacín.

Celkově si zimní údržba silniční sítě ČR, která měří 55 348 kilometrů, vyžádala v letošním pvním čtvrtletí 1,829 miliardy korun, o 590 miliónů více než za stejné loňské období. Fond dopravní infrastruktury se proto snaží silničářům pomoci dodatečnými přesuny ve svém rozpočtu, a tedy na úkor jiných akcí.

Problémem navíc je, že ministerstvo financí nesouhlasilo s úvěrovým programem, který ŘSD předložilo ke zlepšení stavu silnic první třídy. "Stav komunikací není v Česku příliš veselý. Nejde přitom jen o škody z této zimy, ale o dlouhodobý nedostatek peněz na silnice," zdůraznil generální ředitel ŘSD Petr Laušman.

V havarijním stavu je takřka polovina silnic

Že se stav komunikací v ČR stále zhoršuje, potvrdila analýza vypracovaná Fondem dopravy. Zatímco v roce 1998 bylo nevyhovujících 24,9 procenta z 6095 kilometrů silnic první třídy, nyní již přes čtyřicet procent. Běžné jsou vyjeté koleje na vozovkách, deformace a trhliny.

Ještě zoufaleji jsou na tom silnice druhé a třetí třídy. Kvůli dlouhodobému zanedbávání oprav se už téměř polovina z 48 803 kilometrů těchto vozovek ocitla v havarijním stavu. Dopravní fond vyčíslil, že k odstranění skutečně všech závad by jen na silnicích druhých a třetích tříd bylo jednorázově potřeba přes 42 miliard korun, a v průběhu dalších devíti let ještě 15,3 miliardy. Na to ale kraje, do jejichž vlastnictví tyto komunikace přešly, prostě nemají