Podle Tomáše Psoty z vedení OHL ŽS odmítlo ŘSD písemně potvrdit technické řešení sanace podloží, na kterém se obě strany dohodly před 14 dny a jež firma zpracovává do podoby realizační projektové dokumentace.

"Na skutečnost, že je podloží nekvalitní, bylo ŘSD upozorněno již v květnu, bohužel až po třech měsících jsme se na této skutečnosti shodli. Překvapuje nás to a domníváme se, že se jedná o nedorozumění, které si jistě brzy vyjasníme," dodal Psota.

Nabyl jsem pocitu, že si zhotovitel asi spočítal, že je pro něj výhodnější ze stavby utéci David Čermák, ředitel ŘSD

Opakované kontroly ŘSD nicméně podle Čermáka ukázaly, že nosnost podloží projektu odpovídá. ŘSD se proto obává, že se firma snaží od projektu odstoupit.

"Nabyl jsem pocitu, že si zhotovitel asi spočítal, že je pro něj výhodnější ze stavby utéci než ji dodělat," uvedl Čermák s tím, že si jinak nedovede vysvětlit, proč na ostatních úsecích práce postupují.

Na stavbách ostatních úseků je v průměru mezi 70 a 90 dělníky, zatímco na úseku stavěném touto společností jde v průměru o 16 lidí.

Vycházely jiné výsledky

Podle Čermáka stavební firma opakovaně předložila výsledky zkoušek, které na nízkou únosnost krajnice ukazovaly. Při přeměření stavu krajnice za účasti ŘSD ale vycházely mnohem vyšší hodnoty, upozornil šéf ŘSD. Dodal, že podle stavebního dozoru firma vlastní zkoušky prováděla při nevhodných klimatických podmínkách, například při dešti.

OHL ŽS ze stejného důvodu práce zastavila už v polovině července a stavbu obnovila teprve po intervenci ministra dopravy Zdeňka Žáka. ŘSD se proto rozhodlo vyzvat stavební firmu, aby garantovala, že je schopná stavbu zhotovit v předem stanoveném 16měsíčním termínu. Podle Čermáka to zatím v jejich silách zřejmě je.

Pokud by ale chtěla OHL ŽS z tendru skutečně vycouvat, má jedinou možnost a tou je soudní spor s ředitelstvím. Kdyby stavbu opustila sama, nedostala by zaplaceno a zároveň by jí ŘSD naúčtovalo smluvní pokutu za nedodání díla, zdůraznil Čermák. Psota ale ve čtvrtek odmítl, že by firma chtěla od smlouvy odstoupit.

Hrozí zpoždění

OHL ŽS modernizaci zhruba devítikilometrového úseku vysoutěžila za necelých 600 miliónů korun, o více než 360 miliónů korun laciněji, než kolik předpokládal projekt.

Získat dodatečné peníze, které by společnosti vylepšily rozpočet stavby, se OHL ŽS pokusila už při prvním pozastavení staveb, kdy si účtovala penále 135 000 korun za den, po který nemohla na stavbě pracovat. Platit tyto dodatečné náklady ale ŘSD tehdy odmítlo.

Pokud by byla smlouva mezi ŘSD a stavební firmou vypovězena, musela by stavba znovu projít soutěží v otevřeném řízení a pokračování rekonstrukce by se tím zpozdilo nejméně o rok. OHL ŽS zatím podle Čermáka nedodala stavební dokumentaci, podle které má stavět. Dodal, že ŘSD v tuto chvíli nemůže podle platné legislativy smlouvu se stavební firmou vypovědět.