„Výsledky průzkumu svědčí o tom, že pozice zahraničních manažerů v řídících i dozorčích orgánech českých firem posílila. Nejvíce je to patrné především u členů představenstev, kde jejich počet vzrostl o čtvrtinu,“ uvedl vedoucí Deloitte Corporate Governance Centra ČR Jan Spáčil.

Průzkum se zaměřil na podíl cizinců ve statutárních a dozorčích orgánech stovky největších českých firem. Vyplývá z něj, že v roce 2003 zasedalo v představenstvech společností pouhých 18,6 procenta cizinců. Od té doby jejich podíl stoupl na 24,8 procenta.

„Trend rostoucího obsazování cizinců do představenstev společností je dlouhodobý a je ovlivněn především tím, že oproti roku 2003 je mezi největšími českými firmami zastoupeno stále více společností, které jsou v rukou zahraničních vlastníků či dříve ryze českých společností, do kterých vstoupil zahraniční kapitál,“ vysvětlil Spáčil.

Nárůst i v dozorčích radách

Podobně rostoucí trend, i když ne tak dramatický, zažívají i dozorčí rady tuzemských společností. Zatímco v roce 2003 tam zasedala pětina zahraničních členů, v současné době je to již téměř čtvrtina.

„Dozorčí rady však mají ve společnosti svou specifickou kontrolní funkci, zahraniční zástupci bez znalosti lokální právní úpravy proto většinou pro naplnění účelu tohoto orgánu musí spolupracovat s českými manažery,“ dodala Magdalena Krakovičová z Deloitte Corporate Governance Centra ČR.

Podíl cizinců ve vedení stovky největších českých firem (v %)
 podíl cizinců 2003
podíl cizinců 2013
členové představenstva
18,6
24,8
jednatelé
48,8
45,6
statutární orgány celkem
21,5
29,1
členové dozorčích rad
20,0
24,9
celkem
20,7
27
Zdroj: Deloitte Corporate Governance Centrum ČR

Podle manažerky daňového poradenství Deloitte Lucie Rytířové nicméně očekávané zvýšení daně z příjmů spolu s vysokým pojistným na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění výhledově povede spíše k odlivu cizinců s vysokými příjmy z České republiky, možná také k přesunu celého vedení do zahraničí.

Zatímco zastoupení cizinců v představenstvech a dozorčích radách společností pozvolna stoupá, na pozicích jednatelů je trend opačný. Od roku 2003 se jejich počet snížil zhruba o tři procentní body na 45,6 procenta.