Hrubá finanční aktiva domácností, tedy všechno, co domácnosti vlastní, loni celosvětově vzrostla o 8,1 procenta, což je nejsilnější růst za posledních šest let. Celkové finanční bohatství tak dosáhlo rekordní úrovně 111 biliónů eur. Globální zadluženost, tedy závazky vyjádřené jako procento HDP, klesly na 65,9 procenta ve srovnání se 71,6 procenta v roce 2009.

Dlouhodobá analýza Allianz potvrzuje roli východní Evropy jako nejrychleji rostoucího regionu ve světě. Od roku 2000 rostla hrubá finanční aktiva ve východní Evropě v průměru o 14,7 procenta ročně. Další rozvíjející se regiony, jako například Asie bez Japonska (13,7 procenta) nebo Latinská Amerika (13,2 procenta) zůstávají pozadu.

Rozdíly v bohatství výrazné

Průměrná hrubá finanční aktiva na hlavu 4480 eur (116 500 korun) k závěru roku 2012 jsou ve východní Evropě stále nižší než kdekoli jinde v rozvíjejícím se světě. Rozdíly v bohatství v rámci regionu jsou stále obrovské. Jsou zde stále relativně chudé země jako Kazachstán nebo Ukrajina, kde se hrubá finanční aktiva na člověka pohybují pod 2000 eur (52 000 korun), jakož i země jako Česko a Slovinsko, kde se úroveň bohatství mnohem více blíží západní Evropě.

Zatímco bohatým americkým a evropským regionům se podařilo mírně překonat předkrizovou úroveň až loni, úroveň bohatství ve východní Evropě na konci roku 2012 byla již 40 procent nad vrcholem z roku 2007. „Celkově se východoevropští střadatelé s krizí dosud vypořádali velice dobře. I přes úzkou ekonomickou provázanost s krizí zasaženou eurozónou nabízí východní Evropa mnohem lepší růstový potenciál,“ uvedl hlavní ekonom Allianz Michael Heise.

Pořadí zemí podle výše finančního bohatství na osobu za rok 2012
pořadí
země
hodnota v eurech
1.
Švýcarsko
141 895
2.
USA
100 710
3.
Japonsko
83 610
4.
Belgie
73 520
5.
Nizozemsko
68 760
6.
Kanada
66 550
7.
Singapur
66 400
8.
Tchaj-wan
65 080
9.
Velká Británie
58 905
10.
Austrálie
57 400
27.
Česko
10 100
Zdroj: Allianz