Příjem státní pokladny by se tak ročně zvýšil nejméně o 540 miliónů korun. Návrh však začíná děsit nejen úředníky finančních úřadů, ale i politiky a prostitutky samé. Zdanění prostituce je technicky proveditelné, tvrdí pracovníci ministerstva financí.

Prakticky to ale bude velmi složité, namítají řadoví pracovníci finančních úřadů. Podle platných zákonů by prostitutky měly odvádět státní kase daně už dnes. Někteří politici tvrdí, že prosadit zdanění prostituce bude politicky těžko průchodné, protože stát nemůže být přece největším "pasákem".

Jde o miliardy korun

Výnosy z prostituce dosahují podle odhadů Českého statistického úřadu 5 až 6 miliard korun ročně. Navíc asi 65 procent zákazníků tvoří zahraniční klienti. Většina prostitutek by proto měla mít devizová konta.

Právníci upozorňují, že při tvorbě zákona by se měly vzít do úvahy i předpisy pro směnárenství. Každá prostitutka by se totiž, pokud by odmítala přijímat koruny a vyžadovala by platby v cizí měně, mohla dostat do rozporu se zákonem. Pokud by prostitutka měla příjem vyšší než jeden milión korun, měla by se ale stát i plátkyní DPH. Byla by tato služba daněna pěti-, či 19procentní sazbou? Sazba pro tuto činnost neexistuje.

V prostituci se ročně točí miliardy
Denní počet prostituujících 6300
Průměrný denní výdělek (v Kč) 2500
Odpracovaný počet dní 365
Množství peněz v prostituci za rok 5 748 750 000

Ministerstvo financí by proto nemělo zapomenout při přípravě novely zákona o DPH na zatřídění i této služby. Pokud se tak stane, bude nutné následně rozhodnout, zda peníze odváděné pasákovi by se vykazovaly jako náklady na ochrannou službu (odpočitatelná položka ze základu daně), či jako dar. Pokud by se jednalo o finanční dary, musely by být zdaněny podle jiných sazeb.

Prezervativ jako oprávněný náklad

Do daňového přiznání by si mohla prostitutka uplatnit odpočitatelné položky a náklady své práce. Prostitutka by musela vést například knihu jízd a nárokovat odpočet DPH při pořízení užitkového vozu. Co by ale byly tolerovatelné náklady - především by šlo o výdaje na prezervativy, kosmetiku, taxi, hygienické potřeby, erotické prádlo.

Na kolik kusů prádla má daňový plátce nárok, kolik bot je přiměřený náklad? I to je třeba rozhodnout. Bude potřeba vystavovat účtenky? Lze platit za tyto služby fakturou a bude taková faktura odpočitatelná od daňového základu? Nejsou to nesmyslné úvahy, tvrdí finanční experti.

Při přípravě zákona je třeba se vyvarovat chyb a možných nedostatků - hlavně kvůli případným soudním sporům. Příklady, kdy jedlíci hamburgrů v USA žalují sítě jejich prodejen a požadují tučné odškodné, varují.

Registrací problémy začínají

I když zákon zatím existuje jen ve věcném záměru, měl by podle informací Práva vycházet z toho, že prostitutky a prostituti by podávali u obecních úřadů jakousi registrační přihlášku a složili by částku dvou tisíc korun. Majitelé erotických domů pak za povolení provozovat tuto činnost by obci složili částku dvou set tisíc korun. Následně by prostitutky platily daně z příjmů, jako je platí registrovaní podnikatelé.

První problém podle pracovnic organizace Rozkoš bez rizika nastane, když by se měly dívky registrovat na úřadech. Polovina to neudělá, bude se stydět, nebo se projeví vrozená nedůvěra k úřadům.

Problémem jsou i povinné prohlídky. Ty nemůže podle odbornic dělat obyčejný praktický lékař. Je třeba, aby ženy prohlížel odborník - gynekolog a venerolog. Zákon by měl podle expertek na prostituci pamatovat i na ochranu před pasáky, kteří inkasují největší část z výdělku dívek. Navíc při tlaku na redukci míst, kde je možné tyto služby poskytovat, je nutné vzít v potaz právě ekonomické hledisko.

Tyto služby se vždy poskytovaly tam, kde jsou turisté, cizinci, noční život. Odsun prostitutek někam do hor a hlubokých lesů nemá smysl, vrátí se totiž vždy a nekotrolovatelně tam, kde jsou kšefty.

Paušál jako východisko

Jaký by byl výnos ze zdanění prostituce? Každá odpověď je podle expertů zatím pustá teorie. Pokud se odhadem živí prostitucí v České republice 15 až 25 tisíc lidí, denně se této činnosti věnuje okolo 6300 osob. Pokud by se oficiálně přihlásilo 15 tisíc prostitutek u obecních úřadů, tak jednorázový příjem do obecních kas by byl 30 miliónů korun.

Pokud by všech 15 tisíc prostitutek platilo minimální podnikatelskou daň (tedy jejich činnost by byla po odečtení nákladů na nule či ve ztrátě) a zdravotní a sociální pojištění, platily by ročně 36 tisíc korun. Roční příjem do státní kasy by představoval minimálně 540 miliónů korun.

Východiskem by bylo placení určitého paušálu, shodují se jak představitelé neziskových organizací, tak finančních úřadů. A to i při vědomí, že existuje rozdíl mezi příjmem dívky v luxusním erotickém domě a příjmem prostitutky z nádraží.

Uznat, či neuznat?

Když stát začne vybírat od kněžek lásky daně, tak se sám stane jejich legálním pasákem, namítají kritici připravovaného zákona. Bez zákona oficiálně uznávajícího prostituci ale existují jen dvě možnosti.

Udržet dosavadní stav, kdy oficiálně není trestné, když žena či muž za úplatu nabízí své tělo (nevztahuje se na kuplířství či výtržnictví). Prostituce je potom úřady fakticky tolerována, přestože Česká republika podepsala mezinárodní úmluvu, že bude proti ní bojovat. Nebo lze prostituci zakázat zákonem a tvrdě ji trestat a všemožně potírat.

Tady je třeba ale uplatnit historickou zkušenost. Prostituce existovala i za komunistického režimu, který ji sice oficiálně zakazoval, aniž to bylo co platné. Navíc řadu prostitutek prostřednictvím státní bezpečnosti stát využíval pro své zájmy.