Kontrola zjistila u čerpací stanice Pap Oil v Černošíně na Tachovsku na konci letošního února a opětovně počátkem března nekvalitní vzorky benzínu BA Super 95, a to v několika různých parametrech. Konkrétně se jednalo o nevyhovění jakostním požadavkům v ukazatelích konec destilace a oktanové číslo.

ČOI v první instanci rozhodla v květnu o udělení pokuty ve výši 1,5 miliónu korun. Společnost Pap Oil se proti tomu odvolala. Inspekce podle ní nezohlednila polehčující okolnosti, mimo jiné to, že čerpací stanice po odhalení nekvalitního vzorku na vlastní náklady nevyhovující benzín zlikvidovala. V odvolacím řízení ČOI pokutu zmírnila o 100 000 korun.

ČOI provádí kontroly kvality pohonných hmot pravidelně. Podle zatím posledních dostupných údajů nevyhovělo v červenci jakostním požadavkům 3,6 procenta vzorků odebraných u českých pump. Letos nejhorší situace byla v dubnu, kdy kontrole nevyhovělo 4,8 procenta vzorků. [celá zpráva]