Proto by podle něj nebylo rozumné daně nebo sociální pojistné snižovat "To není dobrá cesta. Kdybychom jí šli, tak ČR neufinancuje ani ty nepříliš štědré sociální systémy, které v současné době má. A co je nejhorší, nebude mít ani na rozvojové programy, které mají vést k tomu, že se u nás bude více lidí vysokoškolsky vzdělávat, že se bude podporovat věda a výzkum," uvedl Štěch.

Podle analýzy ČMKOS se v současné době Česko pohybuje zhruba na úrovni 21 procent nákladů práce v Evropské unii. Informace, že jsou tyto náklady příliš vysoké, jsou podle Štěcha populistické, nepravdivé a neměly by se trpět. "Cílem těchto výroků je, aby v ČR bylo pro firmy ekonomicky co nejlevnější prostředí," dodal Štěch.

"Samozřejmě, když se podnikatelům nabízí, že by personální náklady práce mohly být ještě nižší, každý by to chtěl. Ale musíme najít nějakou rovnováhu. A určitě není cesta, že budeme ještě levnější, a přitom budeme říkat, že chceme (ekonomiku) stavět na vzdělání, na inovacích, na rozvoji. To všechno stojí peníze," konstatoval odborový předák.

Hrozí odchod kvalifikovaných

Politika snižování personálních nákladů by navíc podle Štěcha vedla k tomu, že kvalifikovaní lidé, kterým by byla v Česku nabízena málo placená práce, by odešli do jiné země: "Přece kvalifikovanou práci nemůže dělat člověk s nižší mzdou. To by znamenalo, že se lidé, kteří se cítí na vyšší mzdy, seberou a půjdou někam jinam," řekl Štěch.

Na dotaz Práva, zda přece jen nejsou naši podnikatelé příliš zatěžováni povinnými odvody Štěch odpověděl: "Co se týče personálních nákladů, mezd a ostatních nákladů práce, tak tabulky ukazují, že tomu tak není." Podle něj však české podnikatele obtěžuje, že se pozdě dovídají o legislativních změnách, že zde může být bez velkých překážek slušně jednající firma ohrožena firmou, která porušuje právní předpisy a že je u nás velmi rozšířená šedá ekonomika, která opět může ohrozit legálně pracující firmy.