„Prostory provozovny nebyly udržovány v řádném stavu a bylo zřejmé i zanedbání provádění řádného úklidu prostor a čištění používaných zařízení,“ informoval Štoll.

FOTO: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Kromě těchto nedostatků zjistila inspekce v provozovně nežádoucí výskyt hmyzu a v zázemí provozovny i výskyt hlodavců. Některé suroviny používané pro výrobu byly skladovány v nevhodných hygienických nebo teplotních podmínkách a některé i bez řádného označení, takže nešlo například zjistit datum minimální trvanlivosti.

FOTO: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Inspektoři uložili provozovateli provést celkový úklid a dále pak prověřit veškeré neoznačené suroviny ve výrobně a ve skladu a vyřadit ty, které nelze řádně identifikovat. Rovněž mu inspektoři zakázali uvádět do oběhu (zpracování) surovinu, u které došlo k nedodržení chladicího řetězce.

FOTO: Státní zemědělská a potravinářská inspekce

„Následná kontrola dne 21. srpna konstatovala, že důvody k uzavření byly odstraněny a bylo možné opětovně povolit užívání prostor pro výrobu a prodej potravin,“ dodal Štoll s tím, že s provozovatelem bude zahájeno správní řízení o uložení sankce.