Zatímco doposud mohlo povinné ručení krýt škodu na majetku jen do pěti miliónů korun, nyní musí jít nejméně o garanci úhrady škody do 18 miliónů korun. U škod na zdraví se limit pro plnění zvyšuje z 18 na 35 miliónů korun.

Mnohamiliónové škody nejsou výjimečné

Limity pojistných plnění se zvyšují s ohledem na vstup České republiky do Evropské unie. Ačkoliv mohou leckomu připadat zbytečně vysoké, škody jdoucí třeba i do desítek miliónů korun nejsou zas až tak mimořádné.

"Případy, kdy jdou škody třeba přes deset miliónů korun, nejsou ničím výjimečným," uvedl mluvčí České pojišťovny Václav Bálek. K obrovským nákladům vedou především škody na zdraví. Pokud někdo způsobí trvalé poškození zdraví nebo třeba invaliditu relativně mladému člověku s vysokým příjmem, mohou plnění pro takovou osobu dosáhnout klidně desítek miliónů korun. Zvlášť v době, kdy do ČR přijíždí řada cizinců ze zemí s vyšší životní úrovní a naopak řada obyvatel ČR cestuje s vozem do zahraničí.

To potvrzuje i mluvčí Kooperativy Marek Vích. "Zaznamenali jsme několik skutečně vysokých škod. Jedná se zpravidla o ty, které náš klient způsobí v zahraničí, zejména škody na zdraví či ušlém zisku."

Vích také nabídl mimořádný příklad: Řidič Land Roveru sjel v roce 2001 ve Velké Británii z dálnice na dvojkolejnou železniční trať. Zavinil tím srážku osobního vlaku s nákladním vlakem, který projížděl po druhé koleji. "Škoda dosáhla desítek miliónů liber," uvedl mluvčí Kooperativy.

Nabízejí se vyšší limity

Ne každého se ale zvýšení limitů dotkne. V řadě smluv na povinné ručení je totiž už nyní zakomponována vyšší pojistná ochrana, než nařizuje zákon. Lepší pojistné smlouvy většinou nabízejí zajištění v řádu desítek miliónů korun, například padesát, ale i sedmdesát miliónů. U těchto nadstandardních pojistek jsou zpravidla limity stejné pro škody na zdraví i škody na majetku.

Pokud se krytí ukáže jako nedostatečné, nezbývá poškozenému než vymáhat škodu na tom, kdo ji způsobil. Řidič, který zaviní nehodu s takovými následky, může splácet obrovské částky celý život.

Cizince budou řešit škodní zástupci

Pokud někdo poškodí v České republice občana některého státu z Evropské unie, budou pro takového cizince nově řešit situaci tzv. škodní zástupci zahraničních pojišťoven. Stejně tak se český občan v EU v případě, že bude někým poškozen, bude moci obrátit na škodního zástupce své pojišťovny. A v případě poškození svého vozu v České republice z viny cizince z EU se obrátí na tuzemského škodního zástupce pojišťovny, u které má v zahraničí viník sjednáno povinné ručení.

"Pro poškozeného to znamená zejména jednodušší komunikaci v rodném jazyce a jedná se vlastně o další zlepšení situace poškozených motoristů," dodal Vích. Nároky poškozeného budou posuzovány vždy podle práva příslušného státu, na jehož území k dopravní nehodě došlo.

V tomto směru představuje důležitou novinku změna v plnění z Garančního fondu. Zahraniční poškozený totiž bude moci požádat náhradu z tohoto fondu, pokud pojistitel z České republiky neuhradí plnění do dvou měsíců od uplatnění nároku. Jinak by se totiž mohl obrátit také třeba na toho, kdo mu způsobil škodu.