ČR se vstupem do EU zavázala podnikat kroky k tomu, aby byla co nejdříve připravena na přistoupení k eurozóně. Stanovení termínu vstupu je však v kompetenci členského státu a závisí na míře jeho připravenosti. Případné neplnění kritérií konvergence nemá pro ČR žádné přímé důsledky. Výjimkou je kritérium udržitelnosti veřejných financí.

To, že ČR nesplňuje všechny podmínky k přijetí eura, připomněl v Praze na konci dubna stálý předseda Evropské rady Herman Van Rompuy po jednání s tehdejším českým premiérem Petrem Nečasem (ODS). Debatu o vstupu ČR do eurozóny označil za neaktuální.

Čísla ovlivnily i církevní restituce

Deficit veřejných rozpočtů činil loni kvůli jednorázovému zaúčtování církevních restitucí 4,4 procenta HDP. Pro rok 2013 ale již MF počítá s jeho poklesem pod požadovaná tři procenta HDP. V případě veřejného dluhu, který spadá rovněž pod udržitelnost veřejných financí, ČR požadavky EU dlouhodobě splňuje. Loni byl dluh 45,8 procenta HDP, EU přitom požaduje dodržení 60procentní hranice.

Vyšší inflace byla způsobena růstem snížené sazby DPH.

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb ČR nyní plní. Vyhodnocení plnění kritéria stability měnového kurzu je možné teprve poté, co česká měna vstoupí do kurzového mechanizmu ERM-2 a bude stanovena centrální parita koruny k euru.