Zveřejnění seznamu je součástí protikorupční strategie vlády schválené v letos v lednu. Jedním z úkolů je zveřejňování poradců a poradních orgánů. „Zveřejnění seznamu těchto orgánů, včetně jejich personálního obsazení, má nápomoci k větší důvěře veřejnosti ke státní správě a její transparentnosti. Seznam se bude aktualizovat vždy k 1. červenci a k 1. lednu kalendářního roku,“ uvedlo MF.

Ze seznamu za první pololetí letošního roku dále například vyplývá, že na ministerstvu působí jako mediální poradce bývalý vládní mluvčí Michal Schuster nebo že poradenská společnost KPMG provádí mimořádný audit vybraných projektů Regionálního operačního programu Střední Čechy za necelých pět miliónů korun.

V seznamu je uveden i Národní koordinátor pro zavedení eura Oldřich Dědek, kterému podle materiálu skončila smlouva na konci června. Podle středečního vyjádření MF ovšem Dědek již uzavřel s ministerstvem novou smlouvu, a je tedy nadále národním koordinátorem.