Celkové škody, které vodní živel napáchal na zemědělském, lesním a státním vodohospodářském majetku, ministerstvo vyčíslilo na 3,28 miliardy korun.

Bez posílení rozpočtu ministerstva zemědělství o 2,113 miliardy korun nebude prý odstranění povodňových škod v resortu možné, protože ani ministerstvo, ani poškozené subjekty nedisponují dostatečnými finančními prostředky.

Největší část požadovaných peněz, 1,350 miliardy korun, má být určena na odstranění škod na vodohospodářské infrastruktuře. Na škody v zemědělství má směřovat 735 miliónů korun, obnova lesů si vyžádá navíc 28 miliónů korun. Letošní rozpočet ministerstva zemědělství před požadovaným navýšením počítá s celkovými výdaji ve výši 44,1 miliardy korun.

Konzultace s Evropskou komisí

U škod na vodohospodářském majetku hodlá ministerstvo zemědělství poskytovat pomoc v rámci schválených programů. Kompenzace budou vyplaceny subjektům na základě komisemi skutečně zjištěných škod.

„K finančnímu řešení škod na zemědělském a lesním majetku budou potřebné konzultace s Evropskou komisí,“ stojí v materiálu. Případné příspěvky budou totiž muset být v Bruselu notifikovány jako veřejná podpora. To ve středu potvrdil i Toman.

Peníze na obnovu infrastruktury vodovodů a kanalizací mají být poskytnuty na základě Strategie obnovy dotčených území, jejíž přípravu ministerstvo koordinuje.