Celkem 262 miliónů eur Komise schválila na dva projekty, které mají modernizovat 30,75 kilometru železnice mezi česko-slovenskou hranicí a Českým Těšínem.

Trať patří do českého třetího železničního koridoru, který je součástí transevropské dopravní sítě a měl by po dokončení spojovat Německo, ČR a Slovensko. EU bude z fondu soudržnosti financovat 262 miliónů eur z celkových nákladů 465,5 miliónu eur.

Kromě toho Komise uvolnila 149,97 miliónu eur z regionálních fondů na modernizaci 23,65 kilometru železnice mezi Berounem a Zbirohem ve středních Čechách. Projekt by měl přispět k modernizaci železničního spojení mezi PrahouPlzní, aby zde mohly vlaky jezdit rychlostí 155 kilometrů za hodinu. Je také částí transevropské dopravní sítě, konkrétně spojení mezi Prahou a Aténami.

Celkově modernizace tratě mezi Berounem a Zbirohem bude stát 255 miliónů eur.