„Je smutné zjištění, že ne všichni provozovatelé hřišť důsledně dodržují povinnosti stanovené příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti dětí a snížení rizika úrazů na minimální možnou míru. A to i přesto, že se v případě herních prvků a zařízení dětských hřišť jedná o výrobky určené pro snadno zranitelné uživatele,“ sdělil Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI. Podle něj budou kontroly pokračovat i v dalších měsících.

Inspektoři v rámci kontrol ověřovali, zda nejsou v provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob z důvodu nevhodných mechanických a fyzikálních vlastností výrobků, špatné konstrukce či nedostatečných nebo nesprávných varování a dalších informací nezbytných pro splnění základních požadavků na bezpečnost.

V rámci kontrolní akce inspektoři prověřili celkem 337 typů zařízení dětských hřišť, jako jsou kolotoče, prolézačky, skluzavky nebo houpačky. Z tohoto počtu zjistili nedostatky u 48 typů. Mezi zjištěné nedostatky patřily například neúplná průvodní dokumentace výrobků, nedostatečná úprava povrchů a vady v konstrukčním řešení, provozní závady nebo chybějící identifikace zařízení.

Kromě zákazu provozování šesti hřišť uložila inspekce ve třech případech pokutu v celkové částce 3000 korun.