O prodeji koksoven by mělo být rozhodnuto v řádu několika týdnů, stejný prostor si firma nechává na rozhodnutí o budoucnosti jednoho ze svých čtyř dolů. V úvahu přichází zachování jeho provozu i postupný útlum. Jde o součást rozsáhlých úsporných opatření a systémových změn, které firma oznámila v květnu kvůli špatné ekonomické situaci.

„Proces prodeje společnosti OKK Koksovny úspěšně pokračuje. Jednáme s několika zájemci, kteří mají v úmyslu zachovat provoz koksoven,“ uvedl mediální zástupce OKK Vladimír Bystrov.

Dolu hrozí uzavření

Kolem Dolu Paskov však panuje složitější situace. Pokud se společnosti NWR nepodaří důl prodat, hrozí jeho zavření. „Zatím se nám pro něj nepodařilo najít kupce a pravděpodobnost, že se nějaký objeví, je minimální,“ řekl mluvčí OKD Vladislav Sobol. Dodal, že těžaři proto chtějí dokončit zátěžové testy a podklady pro představenstvo, které má v dohledné době rozhodnout o budoucnosti dolu, jež svými vysokými náklady na těžbu sráží hospodaření OKD. Jednou z variant je podle Sobola také postupný útlum provozu šachty.

„Chceme zvolit takové řešení, které bude mít nejmenší dopady na společnost, její zaměstnance, celý region i odběratele,“ zdůraznil generální ředitel a předseda představenstva OKD Ján Fabián. Do definitivního rozhodnutí chce firma minimalizovat náklady dolu, pozastavila proto některé přípravné práce. Zhruba 300 lidí z razičských kolektivů bylo dočasně převedeno do rubání a na jiné práce, zájemcům firma umožní čerpat dovolenou. Těžba v Dole Paskov pokračuje podle plánu.

O případném útlumu prací na dole zatím firma odmítá spekulovat. „Útlum šachty je velmi náročný proces, takže případné ukončení těžby by rozhodně nebylo otázkou letošního roku. Velká část zaměstnanců by v případě uzavření dolu mohla najít uplatnění v karvinských dolech,“ doplnil Sobol.

Kritickou situaci v NWR způsobil souběh několika faktorů. Světové ceny koksovatelného uhlí za uplynulé dva roky poklesly o více než 50 procent, stejně tak došlo k výraznému snížení cen u energetického uhlí. V souvislosti s úspornými opatřeními většiny evropských vlád a negativním vývojem v hutnictví, stavebnictví a automobilovém průmyslu došlo také k poklesu poptávky po uhlí. Evropa je navíc zaplavována levným uhlím ze zámoří, především z USA, v důsledku těžby břidlicového plynu. Stejně jako OKD bojují o budoucnost černouhelné společnosti v Polsku.