První žalobou se bývalá ministryně zdravotnictví Marie Součková domáhala, aby ÚOHS vydal stanovisko, zda se stát na počátku 90. let provinil proti pravidlům hospodářské soutěže a poškodil firmu Diag Human. Druhou žalobou se pokusila zvrátit výsledek arbitráže, na jehož základě stát loni v lednu vyplatil firmě téměř 327 miliónů korun jako zálohu na celkové odškodné.

Diag Human počátkem 90. let usilovala o obchodování s krevní plazmou z českých transfúzních stanic. Tehdejší ministr zdravotnictví Martin Bojar ale dal k této snaze nepříznivé vyjádření a z obchodu sešlo. Za poškození dobrého jména už musela vláda společnosti zaplatit zmíněných 327 mil Kč. Nyní společnost žádá po státu další peníze jako náhradu za obchodní ztrátu. Původně šlo o dvě miliardy korun, podle informací Práva by ale mohlo jít až o deset miliard.

"Předpokládáme, že Česká republika tímto ukončila svoji taktiku procesních průtahů a začne plnit své procesní povinnosti v rozhodčím řízení o náhradu škody," řekl Šťáva. Uvedl, že Diag Human se v nejbližších dnech obrátí na soud s návrhem na smírčí řízení mezi ministerstvem zdravotnictví a jeho firmou. Smírem by měla být zrušena povinnost mlčenlivosti.