Jak uvedli statistici, předpokládaný meziroční nárůst produkce o 15,7 procenta jde zcela na vrub zvýšení průměrného hektarového výnosu. Jeho zvýšení je odhadováno ve srovnání s loňským rokem o 17,1 procenta na pět tun z hektaru.

Osevní plocha základních obilovin poklesla proti loňsku o 1,3 procenta na 1,306 miliónu tun. „Významný pokles byl zaznamenán u všech jarních obilovin,“ uvedl ČSÚ. Letos dobře přezimovaly ozimé obiloviny a na rozdíl od roku 2012 nebyly časté jarní přesevy.

Pšenice ozimé, jakožto nejrozšířenější tuzemské zemědělské plodiny, by měli zemědělci sklidit o téměř třetinu víc než loni, a to 4,265 miliónu tun. Nárůst produkce je ovlivněn navýšením osevní plochy i vyšším očekávaným výnosem. Naopak osevní plocha pšenice jarní se meziročně propadla o více než 40 procent. Sklizeň by tak měla klesnout o více než 38 procent na 175 000 tun.

U řepky narůstají osevní plochy i výnosy

Méně by zemědělci měli sklidit jarního ječmene (1,067 miliónu tun), naopak u ječmene ozimého se očekává sklizeň vyšší o 28 procent na úrovni 500 000 tun. Osevní plochy žita se již druhým rokem zvyšují a odhadovaná produkce by se měla zvýšit na 167 000 tun. Úroda ovsa by podle statistiků měla klesnout o necelých 16 procent na 145 000 tun.

Řepka, v současnosti po pšenici ozimé druhá tuzemská nejrozšířenější plodina, se letos pěstuje na rekordní výměře 419 000 hektarů. Předpokládaná produkce řepky převyšuje o více než pětinu pětiletý průměr, a dokonce o 40 procent desetiletý průměr. Důvodem je zejména rozšíření osevních ploch a také zvyšující se hektarové výnosy.