K informaci se dostala SVS prostřednictvím systému rychlého varování RASFF. Podle mluvčího bylo zhruba 1500 kilogramů vepřové krkovice s kostí s datem spotřeby 1. července 2013 distribuováno odběratelům.

Jak Duben připomněl, maso je již po datu spotřeby, ale jelikož mohlo být u dotyčných odběratelů zamraženo, případně použito k výrobě uzenin, prověří tento případ Městská veterinární správa v Praze a krajské veterinární správy pro Středočeský, Jihočeský a Liberecký kraj.

„To znamená, že se vynasnaží dosledovat celou výše uvedenou zásilku,“ vysvětlil mluvčí.

Lidské zdraví by podle Dubna nemělo být přímo ohroženo. „Nicméně nadlimitní rezidua použitého léčiva v mase obsažena být nesmějí,“ dodal.