Vývoz se letos v březnu meziročně zvýšil o 18,2 procenta a dovoz o 20,4 procenta. "Obrat zahraničního obchodu dosáhl 287,3 miliardy Kč, což je historicky nejvyšší měsíční hodnota," uvedli statistikové.

Nepříznivě se vyvíjelo saldo obchodu se zpracovatelskými výrobky, zejména se stroji a dopravními prostředky a s chemikáliemi. "Podprůměrný růst strojírenského vývozu ovlivnil především pokles vývozu výpočetní techniky a dílů k ní," uvedl ČSÚ. Naopak lepší byla podle statistiků bilance obchodu s primárními výrobky. Zvýšil se zejména obchod s neželeznými kovy (vývoz vzrostl meziročně o 50 procent a dovoz o 56,4 procenta). Vyšší byl také obchod s elektrickými zařízeními, přístroji a spotřebiči, průmyslovými stroji a zařízeními, s železem a ocelí či plastickými hmotami.

Zahraniční obchod 2004 (v mld. Kč)
Měsíc dovoz vývoz bilance
Leden 107,70 107,48 -0,22
Únor 121,47 125,07 3,59
Březen 145,97 141,35 -4,62
Leden až březen 375,15 373,90 -1,25
Zdroj: ČSÚ

Z teritoriálního hlediska nejvíce vzrostlo aktivum v obchodě s Německem (o 2,7 miliardy Kč), dále se Slovenskem, Rakouskem a Belgií. Naopak nižší bylo aktivum obchodu s Nizozemskem (o 2,2 miliardy Kč) a vzrostlo pasivum s Čínou, Itálií, Francií a Japonskem.