Inspekce tak podle Kopřivy reaguje na zjištění dozorových orgánů na Slovensku a na zprávy z polských médií, která přinesla informaci, že řada drůbežích farem v Polsku používá léčiva nepovolená v rámci Evropské unie. Případně že jde o legální farmaka používaná způsobem, který nezaručí, že koncentrace zbytku antibiotik ve výsledném produktu vyhoví zákonným limitům.

„Kontrola se v první fázi zaměřuje na zjišťování přítomnosti vybraných druhů antibiotik a dalších vybraných účinných látek. Při prokázání přítomnosti inspekce provede kvantitativní analýzu, která určí, jestli naměřená koncentrace odpovídá právním předpisům,“ vysvětlil Kopřiva.

Léčebná účinná látka metronidazol není v EU povolena, protože vedle antibiotických má i stimulační růstové účinky. Ostatní sledované látky jsou v potravinářství legální za předpokladu správného dávkování a dodržení ochranné lhůty podávání léčiva před samotnou porážkou.

„Kontrola sortimentu chlazených a mrazených kuřat nabízených v maloobchodě se soustředí zejména na regiony sousedící s Polskem,“ informoval Kopřiva. Vedle maloobchodních prodejen inspekce prověřuje i zboží z pojízdných prodejen a tzv. přímý dovoz z Polska určený k maloobchodnímu prodeji.