„Výsledek za pololetí potvrzuje skutečnost, že plánovaný deficit pro tento rok není problém splnit i přes nutnost financovat odstraňování povodňových škod,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

„Státní finance se letos vyznačují solidní stabilitou. Riziko jejich neočekávaného vývoje zůstává i v případě prodlužování politické krize nízké,“ sdělil analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Pohled na jednotlivé položky příjmů a výdajů ovšem podle něj jednoznačně optimistické závěry nenabízí.

Vývoj státního rozpočtu od roku 2000

Vývoj státního rozpočtu od roku 2000

FOTO: David Ryneš, Novinky

Na meziročním růstu celkových příjmů o 45,3 miliardy korun na 549,9 miliardy korun se nejvíce podílely příjmy z EU (o 32,9 miliardy) a inkaso daně z přidané hodnoty (o 12,1 miliardy korun).

Příjem z DPH dosáhl 104,2 miliardy korun. Vliv na jeho zvýšení má podle ministerstva nejen zvýšení obou sazeb o procentní bod, ale také některá opatření proti daňovým únikům i zefektivnění činnosti Finanční správy ČR.

Zlepšení výběru DPH je podle Sobíška nezpochybnitelné. Je zřejmě výsledkem zastavení propadu soukromé spotřeby, jakož i omezení podvodů ohledně krácení DPH. Výběry ostatních daní ale meziročně stagnují nebo dokonce klesají. V meziročním poklesu zůstává i výběr sociálního pojistného, upozornil.

Celkové výdaje 581,4 miliardy korun čerpané ke konci června byly o 5,1 miliardy nad úrovní stejného období 2012. Největší objem peněz v rámci běžných výdajů je každoročně vynakládán na sociální dávky. Za půl roku bylo na sociálních dávkách vyčerpáno 237,9 miliardy korun při meziročním nárůstu o 0,4 miliardy korun.

K uspokojivé bilanci rozpočtu přispěla podle Sobíška rovněž strana výdajů, a to hlavně snížením investic. Z plánovaného celoročního objemu jich stát za první půlrok uskutečnil jen 35 procent, což vypadá jako šetření na ne úplně správném místě, podotkl.