Podle novely zákona 48/1997 Sb. můžeme totiž změnit zdravotní pojišťovnu pouze k 1. lednu následujícího roku. Přihláška ale musí být podána nejpozději šest měsíců před plánovanou změnou zdravotní pojišťovny.

Pokud tedy chcete být pojištěni u nově vybrané zdravotní pojišťovny od r. 2014, musíte přihlášku podat nejpozději do 30. června letošního roku.

Kdo přihlášku k nově vybrané pojišťovně podá od 1. července, musí počítat s tím, že u nové pojišťovny bude registrován až od 1. ledna 2015.

Průkaz přijde domů

Průkaz nové zdravotní pojišťovny přijde klientovi domů poštou. Platný bude od 1. ledna 2014. Do té doby se u lékařů bude klient prokazovat průkazem původní zdravotní pojišťovny.

Šestiměsíční čekací lhůta pro přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně neplatí pro první přeregistraci novorozence. Dnem narození se dítě stane pojištěncem stejné zdravotní pojišťovny, u které je jeho matka.

Při první přeregistraci ale stačí dodržet jen termín 1. leden, při dalších už i půlroční čekací dobu. To znamená, že dítě narozené v roce 2013, a to i v druhé půli roku, tedy od července do prosince, může jeho zákonný zástupce přihlásit k jiné zdravotní pojišťovně kdykoli v průběhu roku 2013 a dítě u nové zdravotní pojišťovny bude pojištěno od 1. ledna 2014.

„Udělali jsme mnoho chyb, které se týkaly obrazu pojišťovny navenek a aktivního přesvědčování pojištěnců o tom, že mají zůstat u VZP,“ řekl Právu generální ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek, který největší pojišťovnu vede půl roku.

VZP očekává další úbytek klientů

Od VZP odejde letos podle očekávání Kabátka stejně lidí jako v loňském roce, kdy jich odešlo téměř 89 000.

V příštím přestupním termínu, který je 30. června 2014, bude VZP podle Kabátka už určitě aktivní. „Jsme připraveni obrátit trend a získat pojištěnce,“ řekl.

Pojišťovna vnitra otevře i o víkendu

Přestože 30. června je neděle, největší zaměstnanecká zdravotní pojišťovna – ministerstva vnitra – bude mít otevřeno.

„Rozhodli jsme se tak vyjít vstříc zájemcům o přestup k nám, kteří nemají čas si své věci vyřizovat ve všední dny. Proto otevřeme pobočky i o víkendu,“ sdělila Právu v pondělí Hana Kadečková, mluvčí uvedené pojišťovny.

Otevřena budou podle ní obě klientská pracoviště v Praze – v Kodaňské ulici a na Andělu, pobočky ve velkých krajských městech a v dalších 27 městech. „Občan se může přihlásit i on-line prostřednictvím elektronické přihlášky. Stačí ji vyplnit na naší internetové adrese a odeslat,“ uvedla Kadečková.

Jak změnu provést

Přihlásit se ke zdravotní pojišťovně je snadné. Stačí, když zajdeme na nejbližší pracoviště vybrané zdravotní pojišťovny, vyplníme přihlášku a předložíme potřebné doklady. Formulář je také možné získat i vyplnit na webových stránkách vybrané zdravotní pojišťovny. Odevzdává se však na pobočce, kde pracovník pojišťovny údaje ověří.

Zájemce o změnu zdravotní pojišťovny by měl mít připravené potřebné doklady. Podle Hany Kadečkové, mluvčí Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR, by měl mít s sebou například občanský průkaz, rodný list či jiný doklad k ověření totožnosti. Studenti středních a vysokých škol pak potvrzení o studiu, senioři potvrzení o přiznání důchodu, nezaměstnaní v evidenci úřadu práce potvrzení z tohoto úřadu, osoby samostatně výdělečně činné by pak měly mít kopii živnostenského nebo jiného oprávnění k výkonu samostatné výdělečné činnosti. Tito lidé dále předkládají i přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné za předchozí rok.

Administrativní odhlášení od původní pojišťovny provede nová pojišťovna. O to se zájemce starat nemusí. „Má však povinnost do osmi dnů, kdy se stal klientem nové zdravotní pojišťovny, nahlásit změnu pojišťovny svému zaměstnavateli kvůli odvodům pojistného. Změnu by měl nahlásit i svým lékařům,“ uvedla Kadečková.