„To, že ve všech případech se jednalo o benzíny, je před hlavní turistickou sezónou nepříjemné zjištění,“ sdělil k výsledkům květnových kontrol motorových paliv Vladimír Velčovský, ústřední ředitel ČOI.

U třech z pěti vzorků nejakostních benzínů byly rozborem zjištěny závažné odchylky od stanovené jakosti, které budí podle Velčovského podezření na neoprávněnou manipulaci s palivem.

Celkem čtyři vzorky nevyhověly v jakostním ukazateli konec destilace a současně tři z nich také v jakostních ukazatelích oktanové číslo. Jeden vzorek nevyhověl v jakostním ukazateli tlak par.

Nevyhovující vzorky paliv v procentech
měsíc
celkem
leden
0,6
únor
2,4
březen
4,5
duben
4,8
květen
2,3
Zdroj: ČOI